English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)
Понеделник, Февруари 24, 2020

Портфолио

Главната дејност на компанијата ЛТА Петрол Сервис ДОО е целосна изградба на бензински станици. Од градежните работи, до инсталацијата на опремата за точење на течно гориво и течен нафтен гас, како и продажба и монтажа на диспанзери. ЛТА Петрол Сервис ДОО е овластен дистрибутер и сервис за диспанзерите:

ТАТСУНО


ТОКХЕИМ