English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)
Понеделник, Февруари 24, 2020

BMP2000.SM - MEDIUM

Диспанзерите од серијата SHARK BMP2000.SМ - MEDIUM

 

Диспанзерите TATSUNO BENC од серијата ВМР 2000 SHARK служат за точење на течни нафтени деривати во автомовилите. Станува збор за прогресивен едностран или двостран диспанзер кој може да има од едно до десет истакачки места (максимум по пет истакачки места на секоја страна на диспанзерот.

Диспанзерите се опремени со високо квалитетниот Јапонски хидрауличен систем TATSUNO и веродостојниот калкулатор PDE (Czech Republic). Сите диспанзери од серијата SHARK MEDIUM можат да функсионираат во рачен мод (на пр. off-line), и во автоматски мод, каде што диспанзерот е поврзан со фискалниот систем, а што се однесува на податоците како што се литрите, и цената се пренесуваат до фискалниот апарат. TATSUNO BENC BG-16 конзоли може да се користи за управување со диспанзерите или диспанзерите можат да бидат директно поврзани за системот за точење на бензинската станица.

 

shark

 

 

Спецификации:

 • Хидраулика TATSUNO (Japan)
 • Веродостоен електронски бројач
 • LCD дисплеи (6-6-6)
 • Електронски контролирана LED позадинска светлина на дисплеите
 • Модерен компактен дизајн
 • Генератори на пулсот со два канали TATSUNO (Japan)
 • Електронско броило
 • Електромеханичко броило
 • Систем за надоместување на пареа со електронска сигнализација
 • Истакачки места ZVA-ELAFLEX (Germany)
 • Странични контролни стакла за проверка на протокот на горивото
 • Вентили за прецизно источување на количина/литри
 • Тастатура со 4 копчиња за пре-детерминација на количина/литри/денари
 • Можност за интеграција на UH модул (130 литри/мин)
 • IFSF-LON или IFSF-TCP/IP комуникација
 • Различни бои на изведба – на барање на клиентот
 • Можност за инсталирање на модулто за мултимедија

 

shark shark
shark shark
shark

 

Боја на дисплеи:

shark
shark

 

Технички спецификации:

 • Проток на испорачување:
 • стандарден 40 ltrs/min
 • висок 80 ltrs/min
 • Точност при источување:
 • ± 0.5%
 • (на минимално источени 2 литри)
 • Максимален притисок:
 • стандарден 0.18 MPa
 • висок 0.25 MPa
 • Електрични мотори:
 • трофазни, 3x400V/50Hz, 0.75kW, 1395 rpm
 • Струјно броило:
 • 230V +10% -15%, 50Hz
 • max.85VA
 • Напојување на струја на елементите за префрлување:
 • 230V, 50Hz
 • Оперативна температура:
 • –25°C ÷ +55°C
 • (со опрема за прегревање –50°C)