English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)
Понеделник, Февруари 24, 2020

BMP500.S - JUNIOR JUNIOR

Диспанзерите од серијата SHARK BMP500.S - JUNIOR

 

Диспанзерите TATSUNO BENC BMP 511 SHARK и BMP 522 SHARK служат за точење на течни нафтени деривати во возила. BMP 511 SHARK диспанзерите се двојно-продуктивни со истакачки места на двете страни, така што две возила можат истовремено да полнат гориво, односно, секое истакачко место може да точи различен нафтен дериват.

Диспанзерите се опремени со високо квалитетниот Јапонски хидрауличен систем TATSUNO и веродостојниот калкулатор PDE (Czech Republic). Сите диспанзери од серијата SHARK можат да функционираат во рачен мод (на пр. off-line), и во автоматски мод, каде што диспанзерот е поврзан со фискалниот систем, а што

се однесува на податоците како што се литрите, и цената се пренесуваат до фискалниот апарат. TATSUNO BENC BG-16 конзоли може да се користи за управување со диспанзерите или диспанзерите можат да бидат директно поврзани за системот за точење на бензинската станица.

SHARK

Спецификации:

 • Хидраулика TATSUNO (Japan)
 • Веродостоен електронски бројач
 • LCD дисплеи (6-6-6)
 • Електронски контролирана LED позадинска светлина на дисплеите
 • Модерен компактен дизајн
 • Генератори на пулсот со два канали TATSUNO (Japan)
 • Електронско броило
 • Електромеханичко броило
 • Систем за надоместување на пареа со електронска сигнализација
 • Истакачки места ZVA-ELAFLEX (Germany)
 • Странични контролни стакла за проверка на протокот на горивото
 • Вентили за прецизно источување на количина/литри
 • Тастатура со 4 копчиња за пре-детерминација на количина/литри/денари
 • Можност за интеграција на UH модул (130 литри/мин)
 • IFSF-LON или IFSF-TCP/IP комуникација
 • Различни бои на изведба – на барање на клиентот

 

Технички спецификации:

 • Проток на испорачување:
 • стандард 40 ltrs/min
 • висок 80 ltrs/min
 • Accuracy of dispensing:
 • ± 0.5%
 • (на минимално источени 2 литри)
 • Максимален притисок:
 • стандард 0.18 MPa
 • висок 0.25 MPa
 • Електрични мотори:
 • трофазни, 3x400V/50Hz, 0.75kW, 1395 rpm
 • Струјно броило:
 • 230V +10% -15%, 50Hz
 • max.85VA
 • Напојување на струја на елементите за префрлување:
 • 230V, 50Hz
 • Оперативна температура:
 • –25°C ÷ +55°C
 • (со опрема за прегревање –50°C)