English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)
Среда, Јануари 22, 2020

BMP4000.OE - EURO

Диспанзерите од серијата OCEAN BMP4000.OE - EURO


Диспанзерите TATSUNO од серијата OCEAN ВМР4000 EURO служат за точење на течни нафтени деривати во возила. Станува збор за прогресивен едностран или двостран диспанзер кој може да има од едно до десет истакачки места (максимум по пет истакачки места на секоја страна на диспанзерот.

Диспанзерите се опремени со високо квалитетниот Јапонски хидрауличен систем TATSUNO и веродостојниот калкулатор PDE (Czech Republic). Сите диспанзери од серијата OCEAN можат да функционираат во рачен мод (на пр. off-line), и во автоматски мод, каде што диспанзерот е поврзан со фискалниот систем, а што се однесува на податоците како што се литрите, и цената се пренесуваат до фискалниот апарат. TATSUNO BENC BG-16 конзоли може да се користи за управување со диспанзерите или диспанзерите можат да бидат директно поврзани за системот за точење на бензинската станица.

 

 

TATSUNO OCEAN

 

 

 

Технички спецификации:

 • Проток на испорачување:
 • стандарден 40 ltrs/min
 • висок (/H) 80 ltrs/min
 • екстремно висок (/UH) 130 ltrs/min
 • Точност при источуваењ:
 • ± 0.5%
 • (на минимално источени 2 литри)
 • Максимален притисок:
 • стандарден 0.18 MPa
 • висок 0.25 MPa
 • Електрични мотори:
 • трофазни, 3x400V/50Hz, 0.75kW, 1395 rpm
 • Струјно броило:
 • 230V +10% -15%, 50Hz
 • max.85VA
 • Напојување на струја на елементите за префрлување:
 • 230V, 50Hz
 • Оперативна температура:
 • –25°C ÷ +55°C
 • (со опрема за прегревање –50°C)