English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)
Понеделник, Февруари 24, 2020

SUNNY-XE Euro

Диспанзерите од серијата SUNNY-XE Euro

 

Диспанзерите TATSUNO од серијата SUNNY-XE EURO служат за точење на течни нафтени деривати во автомобилите. Станува збор за прогресивен едностран или двостран диспанзер кој може да има од едно до осум истакачки места (максимум по четири истакачки места на секоја страна на диспанзерот.

Диспанзерите се опремени со високо квалитетниот Јапонски хидрауличен систем TATSUNO и веродостојниот калкулатор PDE (Czech Republic). Сите диспанзери од серијата SUNNY-XE EURO можат да функсионираат во рачен мод (на пр. off-line), и во автоматски мод, каде што диспанзерот е поврзан со фискалниот систем, а што се однесува на податоците како што се литрите, и цената се пренесуваат до фискалниот апарат.

 

shark

 

Спецификации:

 • Хидраулика TATSUNO (Japan)
 • Веродостоен електронски бројач PDEX или TBELTx
 • LCD дисплеј (6-6-6), или пропорционален графички LCD дисплеј
 • Електронски контролирано LED позадинско светло
 • Модерен компактен дизајн покриен со плексиглас
 • Магнетен пулсен генератор TATSUNO (Japan)
 • Електронско броило
 • Електромеханичко броило за секое истакачко место
 • Инфраред дакечински управувач за сетирање на диспанзерот
 • Систем за надоместување на пареа со електронска сигнализација
 • Истакачки места ZVA-ELAFLEX (Germany)
 • Веродостоен систем за повлекување на гориво на истакачките места
 • Вентили за предетерминација на количина/литри
 • Тастатура со четири копчиња за предетерминација на количина/литри
 • Различни бои на изведба – на барање на клиентот
 • Можност за инсталирање на модулот за мултимедија
 • Температурна корекција (до 15°C)

 

shark
shark
shark

Технички спецификации:

 • Проток на испорачување:
 • стандарден 40 L/min
 • висок 80 L/min
 • екстремно висок 130 L/min
 • Точност при источување:
 • ± 0.5%
 • (на минимално источени 2 литри)
 • Максимален притисок:
 • стандарден 0.18 MPa
 • висок 0.25 MPa
 • Електрични мотори:
 • трофазни, 3x400V/50Hz, 0.75kW, 1395 rpm
 • Струјно броило:
 • 230V +10% -15%, 50Hz
 • max.150VA
 • Напојување на струја на елементите за префрлување:
 • +24VDC
 • Оперативна температура:
 • Стандардна верзија
 • –20°C ÷ +40°C
 • специјална верзија
 • –40°C ÷ +50°C