English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)
Понеделник, Февруари 24, 2020

Q510

Tokheim Quantium 510

tokheim

 

 

Стандардни карактеристики:

 • Ориентиран кон патот
 • TQM бројач на клипот со интегриран MP T1 пулсер
 • TQP ротирачки перки или вшмукувачка пумпа
 • WWC T1 дигитрон вклучувајќи ги сите важни протоколи: IFSF, Tokheim, EPS, ZSR, Dunclare, 82D, EIN (JKR), M3000, Logitron, Tatsuno, Autotank, Kienzle, (ER3/S&B), Dresser (X2000), Nuovo Pignone
 • LCD дисплеј со шест цифрена бројка за цена и количина/литри
 • Контролен соленоид вентил подготвен за предетерминација
 • State-of-the-art истакачки места за различни брзини
 • Повлекување на истакачкото место со 4м ефективен дофат на истакачкото место
 • Црни истакачки места за различни брзини
 • Подготвен за плаќање (Payment-ready)
 • Согласно MID / OIML
 • Компатибилен со мешавините на био-горивата како што е специфицирано во постоечките стандарди за безоловно течно гориво (EN228) и дизел (EN590).

 

Карактеристики на основните модели:

 • Стандардна брзина (40 l/min.)
 • Голема брзина (80 l/min.)
 • Екстремно голема брзина (130 l/min.)
 • Satellite models
 • Една или две истакачки места за LPG
 • Комбинирани истакачки места за безоловни продукти
 • Мулти-продуктен диспанзер со интегриран LPG
 • Едностран и двостран модел
 • Комбиниран, стандардна брзина со висока брзина
 • Комбиниран стандардна брзина со екстремно голема брзина
 • Конфигурација за AdBlue

 

*Брзината на испорака зависи од моделот, подлогата на која е поставен апаратот, амбиенталната температура и поставените опции.

 

Дополнителни/опционални карактеристики:

 • Електронски контролирана заштита за испарување (ECVR)
 • Патентиран систем на Токхеим за самокалибрација на заштитата за испарување ECVR-SCS (вклучувајќи ги надгледувањето и само-калибрирањето)
 • Неколку врски за заштита за испарување.
 • Автоматска температурна компензација
 • Електронска калибрација
 • Главен прекинувач за безбедност
 • Програмабилен прекинувач
 • Еднофазен мотор
 • Функции за предетерминација преку копчиња
 • Цена по продукт
 • Светла за иден индикација на продуктот