English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)
Понеделник, Февруари 24, 2020

Q230 T

Tokheim Quantium 230T

tokheim

 

Стандардни карактеристики:

 • Ориентиран кон островото со „закачалка“ за истакачкото место (пиштолот).
 • Еден или два продукти – Стандарден, брз и екстремно брз проток
 • Pressure or Suction type
 • Suction with Vane or Gear type Pumping unit
 • Единечен или трофазен влез за струја
 • TQM – најнапредната скала за прецизност и доверливост
 • Механичка или електронска калибрација
 • Дизајн на бројачот за да ги задоволи специфичните локални побарувања
 • Бројач само за волуменот со LCD дисплеј
 • Предетерминација на количина/литри
 • Опсег на протоколи за комуникација вклучувајќи ги Tokheim UDC и IFSF
 • Голем опсег додатоци за истакачките места (пиштолите).
 • Дизајн кој е отпорен на корозија
 • Прилагодливи сенки на бојосување, Лого итн.
 • Дизајниран за голем опсег на течни нафтени деривати
 • Во согласност со интернационалните стандарди

 

Карактеристики на основните модели:


 • Стандардна брзина на испорака: 40 l/min. за VR и 50 l/min. за не VR
 • Голема брзина на испорака: 80 l/min.
 • Екстремно голема брзина на испорака: 130 l/min.
 • До два вида на гориво, две истакачки места (пиштоли)
 • Механички, ТНГ, подготвен платежен систем и модели за сателит.

*Брзината на испорака зависи од моделот, подлогата на која е поставен апаратот, амбиенталната температура и поставените опции.