English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)
Понеделник, Февруари 24, 2020

Q110

TOKHEIM Quantium 110

Q110

Quantium 110

 

Стандардни карактеристики:

 • Ориентиран кон островото со „закачалка“ за истакачкото место (пиштолот)
 • TQM мерач на клипот со инегриран MP T1 пулсер
 • Трофазен утикач, мотори од 400V/59 Hz (некои за пумпите за вшмукување и VR вакуум пумпите)
 • ZVA истакачко место (пиштол)
 • Elaflex истакачко место (пиштол) 3,5m (црн)
 • Шасија и крила од материјал отпорен на корозија
 • WWC T1 со LCD дисплеј за малопродажните модели
 • WWC T1 со LCD дисплеј, механички регистер или Cedi2 калкулатор за комерцијалните модели
 • Контролни вентили кои дозволуваат пре-сетирање во две фази
 • Протоколи: IFSF, Tokheim, EPS, ZSR, Dunclare, 82D, EIN(JKR), M3000, Logitron, Tatsuno, Autotank, Kienzle, (ER3/S&B), Dresser (X2000), Nuovo Pignone
 • Согласно MID и OIML директивите
 • Компатибилен за мешавина на гориво како што е специфицирано во постоечките стандарди за гориво за безоловен (EN228) и дизел (EN590).

 

Карактеристики на основните модели:

 

 • Стандардна брзина на испорака: 40 l/min. за VR и 50 l/min. за не VR
 • Голема брзина на испорака: 80 l/min.
 • Екстремно голема брзина на испорака: 130 l/min.
 • Еден апарат, едно или две истакачки места (40/130 l/min.)

*Брзината на испорака зависи од моделот, подлогата на која е поставен апаратот, амбиенталната температура и поставените опции.

 

Дополнителни/опционални карактеристики:

 

 • Враќање на гасовите (Vapor recovery)
 • Голем опсег за истакачките места (пиштоли)
 • Додатоци за ниска температура
 • Согласност со Е85
 • Избор на големина на брзина, 40/80 l/min.
 • Опција за напојување на единечна фаза
 • Двостран дисплеј
 • Управување со брзината
 • Материјал од не`рѓосувачки челик
 • Облога против протечување
 • Опции за различни земји
 • Голем опсег на опции за прикривање
 • Заштита од отцепување
 • Електронска калибрација
 • Главен филтер за напојување WWC

 

Еколошки услови:

 

 • Амбиентална температура: -25°C до +55°C
 • Ниски температури -40°C to +55°C (опционално)
 • Температура на гориво: -25°C до +25°C
 • Вискозност на горивото: < 10-4 m2/s
 • Релативна влажност: 5% to 95%
 • Височина: до 2000 метри надморска височина