English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)
Понеделник, Февруари 24, 2020

Сервис

Сервис

Овластен сервис за апаратите на производителите Татсуно, Токхеим.

 

Исто така вршиме и сервисирање на останатите производители на апарати како што се Dresser/Wayne, Prvomajska TUBS, Schwelm, Majecica, Scheidt-bachmann, Kalvacha и други.