English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)
Понеделник, Февруари 24, 2020

LTA Petrol Service ltd.

LTA Logo

 

 

За ЛТА Петрол Сервис ДОО - Скопје

----------------------------------------------

ЛТА Петрол Сервис лтд. е основана во 2008 година. Водечка дејност на компанијата е дистрибуција и сервис на диспанзери за течни нафтени деривати и течен нафтен гас. Дистрибуција и сервис на опрема за мерење на ниво на гориво во резервоари и детекција на истекување на течност од резервоари за гориво. Инспекција и подготовка за верификација на диспанзери за течни нафтени деривати и течен нафтен гас. Изведба на инсталации со полиетиленски цевки за течни нафтени деривати и изведба на инсталации за течен нафтен гас

ЛТА Петрол Сервис е членка на групацијата Tokheim.

ЛТА Петрол Сервис е овластен генерален сервис на диспанзерите Tatsuno Europe.

ЛТА Петрол Сервис е овластен дистрибутер и сервис на OPW.

 

Визија на компанијата

Конкурентно и доверливо инспекциско тело за инспекција и подготовка за верификација на справи за мерење на зафатнна на тешки горива.

 

Мисија

Инспекција и подготовка за верификација од страна на Бирото за метерологија на справи за мерење на зафатнина на течни горива:

-националните прописи и стандарди

-меѓународните стандарди, како и директивите и стандардите на Европската Унија

-и потребите на клиентите.

Политика за квалитет

 

ЛТА Петрол сервис ДОО Скопје го применува, одржува и подобрува системот за управување со квалитетот согласно стандардот MKC EN ISO/IEC 17020:2006.